سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرعامل گاز
افزایش 70 درصدی مصرف گاز در قزوین

مدیرعامل شرکت گاز استان هشدار داد:

افزایش 70 درصدی مصرف گاز در قزوین

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: بیش از 11 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 24 ساعت گذشته در بخش های مختلف خانگی، تجاری و نیروگاهی استان قزوین مصرف شد.

seperator
۸۱ درصد خانوارهای روستایی به شبکه گاز متصل هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

۸۱ درصد خانوارهای روستایی به شبکه گاز متصل هستند

مدیرعامل شرکت گاز قزوین گفت: هم اکنون ۱۰۰درصد خانوارهای شهری و ۸۱ درصد خانوارهای روستایی استان به شبکه سراسری گاز متصل هستند.