سه شبه 1 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک در هندوستان برپا می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی:

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک در هندوستان برپا می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صنایع ایران اسفندماه امسال در کشور هند برگزار می‌شود.