چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر گروه فرق و ادیان کشور
روز"مباهله" یک سبک زندگی است/ هیئت‌های امام حسین(ع)، بزرگترین قدرت نرم دنیاست

مدیر گروه فرق و ادیان کشور:

روز"مباهله" یک سبک زندگی است/ هیئت‌های امام حسین(ع)، بزرگترین قدرت نرم دنیاست

مدیر گروه فرق و ادیان کشور گفت: بزرگترین قدرت نرم دنیا هیئت‌های امام حسین(ع) است، که امروزه دست شیعیان است؛ بیایم از این قدرت استفاده کنیم و با این رویکرد خود خرج شدن را آغاز کنیم.