دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
سیزدهمین جشنواره"تئاتر مردمی بچه‌های مسجد" گشایش یافت

با حضور مدیر مرکز هنرهای نمایشی در قزوین؛

سیزدهمین جشنواره"تئاتر مردمی بچه‌های مسجد" گشایش یافت

با حضور مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در قزوین سیزدهمین جشنواره"تئاتر مردمی بچه‌های مسجد" گشایش یافت.