دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر عملیات بحران علوم پزشکی قزوین
برق بیمارستان‌های استان قزوین قطع می‌شود

مدیر عملیات بحران علوم پزشکی قزوین:

برق بیمارستان‌های استان قزوین قطع می‌شود

مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: به منظور بررسی میزان تاب آوری در مواقع بحرانی، برق بیمارستان‌های استان قزوین قطع می‌شود.