دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
سند مالکیت تفکیکی شهرک صنعتی کاسپین ۲ اخذ شد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:

سند مالکیت تفکیکی شهرک صنعتی کاسپین ۲ اخذ شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاران اسناد تفکیکی شهرک صنعتی کاسپین ۲ « آبیک» بعد از ۱۲ سال صادر آماده تحویل شده است.