جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر روابط عمومی روزنامه جوان
رسالت خبرنگار درست نویسی و نقد منصفانه است/ نمی‌توان چاپ روزنامه و کتاب را به بهانه وجود اینترنت متوقف کرد

مدیر روابط عمومی روزنامه جوان:

رسالت خبرنگار درست نویسی و نقد منصفانه است/ نمی‌توان چاپ روزنامه و کتاب را به بهانه وجود اینترنت متوقف کرد

سرمدی درمورد وضعیت رسانه‌های مکتوب در دوره جدید و عصر فضای مجازی گفت: روزنامه‌ها در هر دوره مخاطب خاص خود را دارند، بنابراین نمی‌توان گفت با فراگیری رسانه‌های مجازی، رسانه‌های مکتوب کارایی لازم را ندارند.