شنبه 2 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر حوزه خدمات اجتماعی شهرداری قزوین
شهرداری تنها وظیفه جمع‌آوری متکدیان را دارد نه کودکان کار/ بهزیستی رسیدگی کند

مدیر حوزه خدمات اجتماعی شهرداری قزوین:

شهرداری تنها وظیفه جمع‌آوری متکدیان را دارد نه کودکان کار/ بهزیستی رسیدگی کند

مدیر حوزه خدمات اجتماعی شهرداری قزوین عنوان کرد: لزوم دخالت دستگاه‌های مرتبط با امور اتباع به ویژه اتباع افغانی ضروری است و شهرداری تنها وظیفه جمع آوری متکدیان را دارد؛ نه کودک کار.