دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی قزوین
ترکیب "بنومیل" با عبارت ساخت مجارستان غیرمجاز است

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی قزوین:

ترکیب "بنومیل" با عبارت ساخت مجارستان غیرمجاز است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تركيبي با نام بنوميل ( Benomyl 50% WP ) با درج عبارت ساخت مجارستان و نيز AL_QARI بر روي بسته بندي غیر مجاز است.