دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
برداشت پسته از 3هزار هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

برداشت پسته از 3هزار هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: عملیات برداشت پسته از سطح سه هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات استان آغاز شده است.