پنج شنبه 27 مهر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مديركل كميته امداد استان قزوين
حجم مراجعان به کمیته امداد نسبت به استان‌های دیگر بالاست/ پرداخت بیش از  یک میلیاردتومان در حمایت از مشاغل خانگی

مديركل كميته امداد استان قزوين:

حجم مراجعان به کمیته امداد نسبت به استان‌های دیگر بالاست/ پرداخت بیش از یک میلیاردتومان در حمایت از مشاغل خانگی

مديركل كميته امداد استان قزوين بیان کرد: در استان قزوین سه درصد جمعیت استان از مددجویان کمیته امداد امام (ره) هستند که 44 هزار و 814 نفر را شامل می‌شود که خدمات تک و چند خدمتی را دریافت می‌کنند.