یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مديركل كميته امداد استان قزوين
حجم مراجعان به کمیته امداد نسبت به استان‌های دیگر بالاست/ پرداخت بیش از  یک میلیاردتومان در حمایت از مشاغل خانگی

مديركل كميته امداد استان قزوين:

حجم مراجعان به کمیته امداد نسبت به استان‌های دیگر بالاست/ پرداخت بیش از یک میلیاردتومان در حمایت از مشاغل خانگی

مديركل كميته امداد استان قزوين بیان کرد: در استان قزوین سه درصد جمعیت استان از مددجویان کمیته امداد امام (ره) هستند که 44 هزار و 814 نفر را شامل می‌شود که خدمات تک و چند خدمتی را دریافت می‌کنند.

seperator
امروز با فقر زنانه و فقر تحصیل کرده‌ها مواجه هستیم

مديركل كميته امداد استان قزوين:

امروز با فقر زنانه و فقر تحصیل کرده‌ها مواجه هستیم

مديركل كميته امداد استان قزوين گفت: امروز فقر زنانه و با فقر افراد جوان و تحصیل کرده مواجه هستیم به طوری که 70 درصد جامعه هدف ما را بانوان تشکیل می‌دهند.