چهار شنبه 23 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مديرعامل تاکسيراني قزوين
پيش نويس تعرفه جديد کرايه تاکسي به شوراي شهر ارائه شد

مديرعامل تاکسيراني قزوين خبر داد:

پيش نويس تعرفه جديد کرايه تاکسي به شوراي شهر ارائه شد

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تمام خودروهاي فعال در شبکه تاکسي بي‌سيم 133 سازمان تاکسيراني به دستگاه بي‌سيم مجهز شدند.