شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين
اختصاص 250 ميليارد تومان اعتبار جهت زيرساخت‌های شهرك‌هاي صنعتي

مديرعامل شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين اعلام کرد:

اختصاص 250 ميليارد تومان اعتبار جهت زيرساخت‌های شهرك‌هاي صنعتي

مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين بیان کرد: برای شهرك سازي و ساخت پروژه‌های زیربنایی، عمراني در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در طول يكسال گذشته بيش از 25 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.