دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدرسه ضیا آباد
مدیر آموزش و پرورش ضیاءآباد: اسکان اتباع افاغنه در مدرسه "مهین" را تکذیب می‌کنم

با پیگیری صبح قزوین مطرح شد؛

مدیر آموزش و پرورش ضیاءآباد: اسکان اتباع افاغنه در مدرسه "مهین" را تکذیب می‌کنم

با پیگیری پایگاه خبری صبح قزوین در رابطه با اسکان اتباع افاغنه در مدرسه "مهین" مدیر آموزش و پرورش ضیاءآباد در این خصوص پاسخ داد.