چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدرسه انرژی اتمی
وجود 155 مدرسه هیئت امنایی در استان

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین خبر داد:

وجود 155 مدرسه هیئت امنایی در استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به وجود 155 مدرسه هیئت امنایی در استان گفت: حرکت آموزش و پرورش، به سمت توسعه مدارس هیئت امنایی بوده است.