چهار شنبه 1 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مددکار اجتماعی
مرکز مددکاری اسلامی در قزوین راه اندازی می‌شود

برای نخستین بار؛

مرکز مددکاری اسلامی در قزوین راه اندازی می‌شود

برای نخستین بار، مرکز مددکاری اسلامی با حضور بانوان مشاور جهت ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و بانوان تحت حمایت کمیته امداد در قزوین راه اندازی می‌شود.