سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدافع وطن
خرمشهرهای امروز چگونه آزاد خواهد شد؟

یادداشت؛

خرمشهرهای امروز چگونه آزاد خواهد شد؟

امروز نیازمند سردارانی چون حسن باقری هستیم که بگویند دیگراین نحوه جنگیدن به درد نمی خورد و ما باید جرأت نگاه کردن به میدانهای واقعی جنگ را داشته باشیم .