سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدارس افغانی در قزوین
ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس قزوین آغاز شد

مدیرکل مهاجرین خارجی استانداری:

ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس قزوین آغاز شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین از آغاز ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس استان خبر داد.