شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مداخله نظامی
عکس/ نقشه مداخلات نظامی آمریکا در یک نگاه

کارنامه هژمونی‌طلبی عموسام؛

عکس/ نقشه مداخلات نظامی آمریکا در یک نگاه

گاهی برای حمایت از یک جناح سیاسی، گاهی برای مغلوبه‌کردن جنگ داخلی، برخی موارد به بهانه نجات گروگان‌های آمریکایی یا مبارزه با مواد مخدر، به هرحال ملت‌های زیادی طعم مداخله نظامی واشینگتن را چشیده‌اند.