جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مداخله امور ایران
دوستی ما بی‌غرض نیست/ اعتراف به مداخله در امور ایران

سیاست انگلیس در ایران به روایت رادیو لندن در ۱۳۲۰:

دوستی ما بی‌غرض نیست/ اعتراف به مداخله در امور ایران

رادیو لندن بعد از اشغال ایران در سال ۱۳۲۰، بخشی از سیاست‌های دولت انگلستان در ایران را افشا می‌کند.