جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مداح حرم رضوی
امام رضا(ع) ولی نعمت مردم ایران است/ استقبال مردم قزوین از خادمان بی نظیر بود

مداح حرم رضوی در مصاحبه با صبح قزوین:

امام رضا(ع) ولی نعمت مردم ایران است/ استقبال مردم قزوین از خادمان بی نظیر بود

مداح حرم رضوی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم قزوین از خادمان کرد: کرامت و عنایت امام رضا(ع) به ملت ایران و حتی شیعیان جهان غیرقابل توصیف است و ایشان ولی نعمت همه ما هستند.

seperator
امام رضا(ع) ولی نعمت مردم ایران است/ استقبال مردم قزوین از خادمان بی نظیر بود

مداح حرم رضوی در مصاحبه با صبح قزوین:

امام رضا(ع) ولی نعمت مردم ایران است/ استقبال مردم قزوین از خادمان بی نظیر بود

مداح حرم رضوی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم قزوین از خادمان کرد: کرامت و عنایت امام رضا(ع) به ملت ایران و حتی شیعیان جهان غیرقابل توصیف است و ایشان ولی نعمت همه ما هستند.