دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مد تاریخ تولد
سوداگری با سزارین/ سزارین و مد تاریخ تولد!

گزارش؛

سوداگری با سزارین/ سزارین و مد تاریخ تولد!

زایمان در آب، اولین و بهترین پیشنهاد در بین روش‌های کاهش درد است. آب به‌خودی خود، آرامش‌بخش است و در زایمان نيز، عضلات را آزاد می‌کند و تا حد زیادی از درد می‌كاهد و همچنین زایمان سریع‌تر و راحت‌تر اتفاق می‌افتد. نیاز به داروی بیهوشی ندارد و نیاز به برش حین زایمان برای تساهل تولد را کاهش می دهد