یکشبه 30 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مخازن
کسری مخازن آب استان در شرایط خشکسالی 360 میلیون مترمکعب است

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین:

کسری مخازن آب استان در شرایط خشکسالی 360 میلیون مترمکعب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: کسری مخزن آب در شرایط خشکسالی 360 میلیون متر مکعب است که برای رسیدن به این میزان فاصله زیادی داریم .