دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محیط زیست تاکستان
شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باشگل دستگیر شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تاکستان:

شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باشگل دستگیر شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از دستگیری یک شکارچی به اتهام شروع به شکار در منطقه حفاظت شده باشگل خبر داد.

seperator
انتقال پسماندهای شهری تاکستان به جایگاه محمدآباد آغاز شد

رئیس اداره حفاطت محیط زیست شهرستان تاکستان:

انتقال پسماندهای شهری تاکستان به جایگاه محمدآباد آغاز شد

رئیس اداره حفاطت محیط زیست شهرستان تاکستان گفت: انتقال پسماندهای خانگی شهر تاکستان به جایگاه متمرکز پسماندهای عادی استان در محمد آباد خره آغاز شد.

seperator
پسماندهای شهری و روستایی تاکستان ساماندهی می‌شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان:

پسماندهای شهری و روستایی تاکستان ساماندهی می‌شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان گفت: شهرداری‌ها مکلف شدند تا نسبت به معرفی جایگاه نخاله‌های ساختمانی با کسب نظز محیط زیست اقدام کنند.

seperator
تاکنون نشانه‌ای از بیماری طاعون در باشگل مشاهده نشده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تاکستان:

تاکنون نشانه‌ای از بیماری طاعون در باشگل مشاهده نشده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از ضد عفونی آبشخورها و چشمه های منطقه حفاظت شده باشگل جهت پیشگیری از بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک خبر داد.

seperator
پسماند صنعتی حاشیه کمربندی تاکستان دچار حریق شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان:

پسماند صنعتی حاشیه کمربندی تاکستان دچار حریق شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از اطفای حریق پسماند صنعتی حاشیه کمربندی تاکستان خبر داد.

seperator
شکارچیان غیرمجاز آهو دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تاکستان:

شکارچیان غیرمجاز آهو دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از دستگیری سه شکارچی غیر مجاز آهو در منطقه حفاظت شده باشگل خبر داد.