پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محور آزادراه قزوین – زنجان
محور آزادراه قزوین – زنجان بازگشایی شد

فرمانده انتظامی استان قزوین:

محور آزادراه قزوین – زنجان بازگشایی شد

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: هم اکنون محور آزادراه قزوین – زنجان بازگشایی شده است و رانندگان برای رسیدن به مقصد با عجله وشتاب زدگی رانندگی نکنند.