دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : محمدمهدی تندگویان
راه اندازی خانه جوان استان با اعتباری حدود 200 میلیون تومان

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین اعلام کرد:

راه اندازی خانه جوان استان با اعتباری حدود 200 میلیون تومان

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: خانه جوان استان قزوین در ساختمانی به مساحت 600 مترمربع راه اندازی شده و به منظور انجام تغییرات مذکور حدود 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.