جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محمدرضا خاتمی
تمام دارایی و مستندات آشوب سازان از پروژه نخ نما شده تقلب در انتخابات 88

قانون این بار در مقابل ادعاهای واهی اصلاح طلبان می‌ایستد؛

تمام دارایی و مستندات آشوب سازان از پروژه نخ نما شده تقلب در انتخابات 88

حضور محمدرضا خاتمی در دادگاه نیز یک فرصت مغتنم است که اصلاح طلبان برای همیشه موضوع تقلب در انتخابات که همواره ادعای آن را داشتند و باعث شدند آشوب و فتنه در سال 88 رخ دهد با مدرک و سند ثابت کنند.