دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محمدتقی بافقی
داستان ملاقات امام زمان (عج) با آیت الله محمّد تقی بافقی

دقایقی با امام حاضر اما غایب از دیده ها؛

داستان ملاقات امام زمان (عج) با آیت الله محمّد تقی بافقی

ماجرای دیدار آیت الله محمّد تقی بافقی با امام زمان (عج) را در اینجا بخوانید.