یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محمد قوچانی
قوچانی؛ «مشاور چراغ خاموش» یا مسئول گردآوری آثار روحانی؟

محمد قوچانی کیست؟

قوچانی؛ «مشاور چراغ خاموش» یا مسئول گردآوری آثار روحانی؟

خبر انتصاب مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در هفته گذشته و تایید اولیه و سکوت بعدی آن، عجیب به نظر می‌رسد.