دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محمد دبیرسیاقس
"استاد دبیرسیاقی" شاگرد علامه دهخدا دارفانی را وداع گفت

بر اثر بیماری و کهولت سن؛

"استاد دبیرسیاقی" شاگرد علامه دهخدا دارفانی را وداع گفت

دبیرسیاقی میان سال‌های 1326 تا 1334 در گردآوری لغت نامه دهخدا با علی اکبر دهخدا همکاری داشت و امروز بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.