شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محل تجمعات
کیهان; وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع!

گزارش؛

کیهان; وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع!

در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت -به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض می‌کنند، هیئت دولت به جای اصلاح رویه‌های مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشه‌ای مشکلات، به تعیین محل تجمعات مشغول است!