جمعه 4 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : محصولات انگور
تور صنعتی اعضای فرآوری محصولات انگور تاکستان برگزار شد

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين:

تور صنعتی اعضای فرآوری محصولات انگور تاکستان برگزار شد

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين گفت: تور صنعتی یکروزه اعضای خوشه فرآوری محصولات انگور تاکستان و مشاورین مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین از نمایشگاه صنعت میوه و مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان البرز برگزار شد.