یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محصول انار در قزوین
برداشت انار از 750هکتار باغات استان آغاز شد

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قزوین:

برداشت انار از 750هکتار باغات استان آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت انار از سطح 750 هکتار از باغات بارور استان آغاز شده است.