شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : محاصره قطر
یک سال پس از محاصره قطر، اعتبار آن از سعودی بیشتر شده است

فارِن‌ پالیسی:

یک سال پس از محاصره قطر، اعتبار آن از سعودی بیشتر شده است

«حسن حسن» تحلیلگر فارِن پالیسی چهار تحول طی سال اخیر را موجب تغییرِ کفه ترازو به نفع قطر در رسانه‌ها و سخنان مقامات غربی می‌داند.