دو شنبه 7 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مجیزگویی
تحقیر مردم برای چاپلوسی حسین‌ مرعشی +عکس

تصویر سازی برای مرعشی خان؛

تحقیر مردم برای چاپلوسی حسین‌ مرعشی +عکس

یکی از رسانه‌های استانی کرمان در مطلبی مجیزآمیز حسین مرعشی را در حد یک خان و مردم این استان را تا حد رعایا پایین آورده است.