جمعه 24 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مجتمع کارکنان دولت
دومین جلسه محاکمه بقایی آغاز شد

امروز؛

دومین جلسه محاکمه بقایی آغاز شد

دومین جلسه محاکمه حمید بقایی در مجتمع کارکنان دولت آغاز شد.