دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مجتمع کارکنان دولت
دومین جلسه محاکمه بقایی آغاز شد

امروز؛

دومین جلسه محاکمه بقایی آغاز شد

دومین جلسه محاکمه حمید بقایی در مجتمع کارکنان دولت آغاز شد.