سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مثلث عشقی
«مثلث عشقی» هم در جشنواره فیلم فجر سهم دارد؟!

یادداشت؛

«مثلث عشقی» هم در جشنواره فیلم فجر سهم دارد؟!

«بنفشه آفریقایی» می‌خواهد یک «ژول و جیم» ایرانی باشد. یک مثلث عشقی نامتعارف بین یک زن و دو مرد که حتی برای جامعه فرانسوی دهه ۶۰ که تروفو در آن فیلمش را ساخت نیز تابو بود، چه برسد در ایران.