پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : متخصص پوست
 نور آفتاب بیشترین عامل ایجادکننده سرطان پوست/ ورزش، شادابی پوست را به دنبال دارد

متخصص پوست در مصاحبه با صبح قزوین مطرح کرد

نور آفتاب بیشترین عامل ایجادکننده سرطان پوست/ ورزش، شادابی پوست را به دنبال دارد

متخصص پوست و مو گفت: زمینه ژنتیکی یکی از عوامل ایجاد سرطان است؛ اما می‌توان از اشعه نور آفتاب به عنوان بیشترین عامل ایجادکننده سرطان نام برد.