دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مبارزه مالی با تروریسم
 عجله حقارت آمیز در تصویب از خود نشان ندهید

بیانیه مهم فراکسیون نمایندگان ولایی در آستانه یک خطر بزرگ

عجله حقارت آمیز در تصویب از خود نشان ندهید

الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از چهل الزامی است که FATF برای ایران ایجاد کرده است.

seperator
نمایندگان هوشمند باشند؛ حق شرط در CFT فریب است

گزارش؛

نمایندگان هوشمند باشند؛ حق شرط در CFT فریب است

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، گرفتار تحلیل‌های غلط پیرامون حق شرط نشوند و با توجه به مخاطرات امنیتی فراوان الحاق ایران به کنوانسیون CFT، از تصویب این لایحه خطرناک خودداری کنند.