سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماکت
گریه فرزند خردسال شهید مدافع حرم پای ماکت تصویر پدر + تصاویر

تصویری از اوج مظلومیت شهدای مدافع حرم:

گریه فرزند خردسال شهید مدافع حرم پای ماکت تصویر پدر + تصاویر

فرزند خردسال شهید سامانلو در بدو ورود به غرفه شهدای مدافع حرم با ماکت تصویر پدرش ربرو می شود و تصور می کند که پدرش آمده و بالای غرفه روی بلندی ایستاده، با عجله به سمت پدر می دود و زمانی که پای ماکت رسید و می فهمید که پدرش نیست، شروع به گریه کردن می کند.