دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماهی کپور
برنامه‌های صید ورزشی "ماهی کپور" در دریاچه اوان اجرا می‌شود

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش قزوین:

برنامه‌های صید ورزشی "ماهی کپور" در دریاچه اوان اجرا می‌شود

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش قزوین گفت: برنامه ریزی و اجرای برنامه صید ورزشی «بگیر و رها کن» ماهی کپور در دریاچه اوان که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین انجام شده است.