شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماهی غیرمجاز
خودروی غیرمجاز حمل ماهی زنده توقیف شد

در قزوین؛

خودروی غیرمجاز حمل ماهی زنده توقیف شد

توقیف و نمونه برداری 500 کیلوگرم ماهی تازه فاقد مجوز از دو دستگاه خودرو حمل در قزوین صورت گرفت.

seperator
خودروی غیرمجاز حمل ماهی توقیف شد

رئیس دامپزشکی شهرستان قزوین:

خودروی غیرمجاز حمل ماهی توقیف شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از توقیف یک دستگاه خودروی غیرمجاز حمل ماهی توسط کارشناسان این دستگاه خبر داد.