جمعه 29 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : ماهی غیرمجاز
خودروی غیرمجاز حمل ماهی زنده توقیف شد

در قزوین؛

خودروی غیرمجاز حمل ماهی زنده توقیف شد

توقیف و نمونه برداری 500 کیلوگرم ماهی تازه فاقد مجوز از دو دستگاه خودرو حمل در قزوین صورت گرفت.