شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماهی آلوده
معدوم سازی محموله ماهی آلوده به مالاشیت گرین در بوئین زهرا

به دلیل ایجاد اثرات بیماریزایی در بدن

معدوم سازی محموله ماهی آلوده به مالاشیت گرین در بوئین زهرا

مصرف ماده ضدعفونی کننده مالاشیت گرین در مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد اثرات بیماریزایی در بدن انسان، ممنوع است.

seperator
واحد صنفی توزیع مرغ و ماهی پلمپ شد

در استان قزوین؛

واحد صنفی توزیع مرغ و ماهی پلمپ شد

واحد صنفی توزیع و عرضه مرغ و ماهی، توسط اکیپ سیار گشت های مشترک تعزیرات حکومتی قزوین پلمپ شد.