سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماه حیات
ربیع‌الاول؛ ماه حیات و زندگی+صوت

سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ماه ربیع الاول ؛

ربیع‌الاول؛ ماه حیات و زندگی+صوت

رهبر انقلاب: بعضی از اهل معرفت و اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع‌الاول، به معنای حقیقی کلمه، ربیع حیات است، ربیع زندگی است.