یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مانور سمپاشی هوایی
مانور سمپاشی هوایی در قزوین توسط پهپاد انجام شد

برای اولین بار در استان؛

مانور سمپاشی هوایی در قزوین توسط پهپاد انجام شد

مانور سمپاشی هوایی برای اولین بار در استان و سومین بار در کشور با استفاده از پهبـاد با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.