دو شنبه 20 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مانور زلزله
زلزله مدارس قزوین را لرزاند

روز گذشته؛

زلزله مدارس قزوین را لرزاند

روز گذشته زلزله 2000 مدرسه استان قزوین را لرزاند.