سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماشین های گرانقیمت
پز عالی با جیب خالی؛ جولان لاکچری‌نماها در اینستاگرام

گزارش؛

پز عالی با جیب خالی؛ جولان لاکچری‌نماها در اینستاگرام

جعل جایگاه اجتماعی در فضاهای مجازی برای نشان دادن برتری، دغدغه این روزهای برخی از جوانان شده است.