دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ماشین صفر
از فعالیت سیاسی تا محرمانه بازی شورای  پنجم

اعضای شورای شهر تهران در شبکه های اجتماعی دنبال چه هستند؟

از فعالیت سیاسی تا محرمانه بازی شورای پنجم

این یک نقیصه کامل برای اصلاح طلبان خواهد بود که علی رغم آنهمه تخریب و نقدهای غیرمنصفانه نتوانستند کارنامه مدیریت جهادی را تکرار کنند. در حالیکه شهری مانند تهران در تحولات سیاسی بسیار تاثیرگذار است.