پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لیبراسیون
عربستان در بی‌ثبات کردن بخش اعظمی از خاورمیانه پیشگام است

روزنامه فرانسوی:

عربستان در بی‌ثبات کردن بخش اعظمی از خاورمیانه پیشگام است

روزنامه «لیبراسیون» از عربستان به سبب سیاست‌های ضدحقوق بشری ریاض به شدت انتقاد و این کشور را بر هم زننده ثبات در غرب آسیا توصیف کرد.