چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : لودادان اطلاعات
بازداشت افسر سابق سیا به اتهام لو دادن اطلاعات محرمانه آمریکا به چین

وزارت دادگستری آمریکا خبرداد:

بازداشت افسر سابق سیا به اتهام لو دادن اطلاعات محرمانه آمریکا به چین

یک افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اتهام نگهداری غیرقانونی اسناد و اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی آمریکا بازداشت شد.